«خیوه» پایتخت فرهنگی کشورهای تورک در سال ۲۰۲۰

خیوه

دبیرکل سازمان فرهنگی کشورهای تورک (تورک سوی) گفت: شهر «خیوه» ازبکستان در سال 2020 میلادی پایتخت فرهنگی کشورهای تورک خواهد بود.

ایشیقلی نیوز: «دوسن کاسینوف» دبیرکل سازمان فرهنگی کشورهای تورک (تورک سوی) گفت: شهر «خیوه» در سال ۲۰۲۰ میلادی پایتخت فرهنگی تورک خواهد بود.

وی اعلام کرد: در آخرین نشست، شهر «اوش» به عنوان پایتخت فرهنگی در سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام شد و سال ۲۰۲۰ میلادی نوبت شهر خیوه است.

سازمان فرهنگی کشورهای تورک در زمینه حفظ، آموزش و انتقال ارزش های معنوی و میراث تاریخی و فرهنگی مردم تورک فعالیت می کند.

قرارداد ایجاد این سازمان در تاریخ ۱۲ جولای سال ۱۹۹۳ میلادی در شهر «آلماتی» پایتخت پیشین قزاقستان به امضا رسیده است.

دفتر این سازمان در «آنکارا» واقع است.

سازمان بین المللی فرهنگی کشورهای تورک (تورک سوی) ابتکار انتخاب سالانه یکی از شهرها را به عنوان پایتخت فرهنگی تورک مطرح کرد.

در سال ۲۰۱۲ میلادی شهر «آستانه» (قزاقستان)، در سال ۲۰۱۳ میلادی «اسکی» شهر (ترکیه)، در سال ۲۰۱۴ میلادی «کازان» (تاتارستان)، در سال ۲۰۱۵ میلادی شهر «مرو» (ترکمنستان)، در سال ۲۰۱۶ میلادی شهر «شکی» (آذربایجان)، در سال ۲۰۱۷ میلادی شهر «ترکستان» (قزاقستان)، در سال ۲۰۱۸ میلادی «کاستامانو» (ترکیه) به عنوان پایتخت های فرهنگی انتخاب شدند.

Ishighli News Agency / آژانس خبری تحلیلی ایشیقلی