لایروبی و پاکسازی کانال «چوخور» در پارک بزرگ تبریز

لایروبی و پاکسازی

شهردار منطقه ۴ تبریز از اجرای عملیات لایروبی و پاکسازی کانال چوخور در پارک بزرگ تبریز توسط عوامل این منطقه خبر داد.

ایشیقلی نیوز: اکبر امجدی با بیان این خبر افزود: کانال هدایت آب های سطحی چوخور در محدوده پارک بزرگ تبریز لایروبی و لجن برداری شد.

وی تاکید کرد: لایروبی کانال ها موجب هدایت صحیح آب های سطحی و کاهش آلودگی زیست محیطی می شود.

شهردار منطقه۴ تبریز بیان داشت: هر ۵ کانال اصلی سطح این منطقه، به صورت مداوم توسط عوامل اجرایی و خدمات مکانیزه لایروبی می شوند.

Ishighli News Agency / آژانس خبری تحلیلی ایشیقلی