ترکیه و روسیه تمامی مشکلاتشان را حل کردند

سرگئی ریباکوف

معاون اول وزیر امور خارجه روسیه ضمن اشاره به حل تمامی مشکلات در روابط با ترکیه گفت روزهای روشنی در پیش رو داریم.

ایشیقلی نیوز: سرگئی ریباکوف، معاون اول وزیر امور خارجه روسیه در یک نشست تخصصی در هندوستان به بررسی روابط دوجانبه با ترکیه پرداخته و گفت: تمامی مشکلات مربوط به بحران های میان دو کشور حل شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: بحران ها و مسائلی که میان روسیه و ترکیه بود امروز تاثیری بر روابط دوجانبه نداشته و همه مشکلات مرتفع شد. روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم که مشابه آن با ایران نیز مطرح بود اما اکنون روزهای روشن و مثبتی در پیش رو داریم.

ریباکوف همچنین خاطرنشان کرد: همکاری با ترکیه در زمینه اقتصادی، انرژی و تجارت در دریای سیاه ادامه دارد. هر دو کشور معتقد به رویکرد مشترک مبتنی بر حفظ استقلال شان عمل می کنند.

Ishighli News Agency / آژانس خبری تحلیلی ایشیقلی