آذربایجان قادر به نابودی ارمنستان با یک حمله است

اولئو جدانوف

«اولئو جدانوف» اظهار داشت: جمهوری آذربایجان از نظر نظامی چنان خود را تجهیز و آماده کرده است که با یک حمله نظامی ارمنستان را نابود می کند و این حمله توازن قدرت در منطقه به طور چشمگیری تغییر می دهد.

ایشیقلی نیوز: «اولئو جدانوف» کارشناس نظامی اوکراین در مصاحبه با نشریه «Obozrevatel» اظهار داشت: اوکراین بایستی برای بازپس گیری اراضی اشغالی خود از دست روسیه از طریق نظامی آماده شود. اگر دولت تدابیر درستی اتخاذ کند حداقل می تواند گروه های مسلح دنباس را به سلاح های مدرن نظامی تجهیز کرده و آماده نبرد جنگی کند.

جدانوف خاطرنشان کرد: درواقع ارتش اوکراین برای بازپس گیری اراضی اشغالی بایستی بلافاصله پس از توافق مینسک وارد عمل می شد، چراکه آتش بس به نفع اوکراین نیست. با این شرایط لازم است که ارتش بدون فوت وقت وارد وضعیت جنگی شود و آماده عملیات نظامی برای بیرون راندن نظامیان روسیه از خاک اوکراین باشند.

این کارشناس نظامی با مقایسه وضعیت اوکراین و جمهوری آذربایجان اعلام کرد: همان گونه که بخشی از اراضی اوکراین توسط روسیه اشغال شده است، یک پنجم از اراضی جمهوری آذربایجان نیز توسط ارمنستان اشغال شده است. مسئله آزادی قره باغ کوهستانی به مسئله اول آذربایجان تبدیل شده است و آن ها خود را برای عملیات نظامی آماده می کنند، چرا که از مذاکرات نتیجه نگرفته اند. جمهوری آذربایجان از نظر نظامی چنان خود را تجهیز و آماده کرده است که قادر است با یک حمله نظامی ارمنستان را نابود می کند و این حمله توازن قدرت در منطقه را به طور چشمگیری تغییر می دهد و قدرت چانه زنی های آن ها را در مجامع بین المللی افزایش می دهد.

Ishighli News Agency / آژانس خبری تحلیلی ایشیقلی