باکو اخواستار تسریع در حل وفصل بحران قره باغ

بحران قره باغ

وزارت خارجه آذربایجان از طرف ارمنی خود، خواستار سازش در روند مذاکرات برای حل و فصل سریع تر بحران قره باغ کوهستانی شد.

ایشیقلی نیوز: در بیانیه ای که روز گذشته توسط وزارت امور خارجه آذربایجان به مناسبت ۲۵اُمین سالگرد توافقنامه آتش بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان منتشر شد، آمده است که این وزارت خانه طرف ارمنی خود را دعوت به سازش در روند مذاکرات برای حل و فصل بحران قره باغ کوهستانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری TASS، در این بیانیه آمده است :

ارمنستان باید به تعهدات بین المللی خود عمل کرده و به طور سازنده ای در روند مذاکرات برای حل و فصل سریع منازعه درازمدت شرکت کند.

در این سند تأکید شده است که رعایت رژیم آتش بس «نه تنها آتش بس را بلکه همچنین خروج نیروهای نظامی از منطقه جنگی و امتناع از انجام فعالیت هایی که این اشغال را تقویت می کند، از جمله اقداماتی که مانع بازگشت افراد مجبور به مهاجرت شده را» شامل می شود.

در بیانیه آمده است :

آتش بس همچنین تسریع مذاکرات برای حل و فصل مناقشات را فراهم می کند. واضح است که آتش بس یک راه حل نیست، بلکه تنها شرایطی را برای اجرای اقدامات فوری مناسب در مسیر منجر به حل مناقشه ایجاد می کند.

مطابق با بیانیه، اساس روابط عادی همسایگی با ارمنستان و تضمین صلح پایدار، امنیت و توسعه در منطقه، منوط به «احیای تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در چارچوب مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته شده آن، بازگشت مهاجران آذربایجانی که مجبور به ترک خانه های خود شده، تشویق همزیستی صلح آمیز میان جوامع آذربایجانی و ارمنستانی قره باغ کوهستانی» می باشد.

Ishighli News Agency / آژانس خبری تحلیلی ایشیقلی