سیاست های تهاجمی ارمنستان دلیل ادامه مناقشه قره باغ

مناقشه قره باغ

رئیس دفتر ریاست جمهوری آذربایجان، امروز بیانیه پروتکلی این کشور را که به ۲۵ اُمین سالگرد برقراری آتش بس میان نیروهای ارمنی و آذری در منطقه بحرانی قره باغ کوهستانی اختصاص یافته است، به نخست وزیر ارمنستان، ارائه کرد.

ایشیقلی نیوز: حکمت حاجیف، رئیس دفتر ریاست جمهوری آذربایجان در مسائل مربوط به سیاست خارجی یادآور شد که دلیل اصلی عدم صلح در قفقاز، این است که ارتش ارمنستان سرزمین های جمهوری آذربایجان را اشغال کرده است، که به موجب آن بیش از ۱ میلیون آذربایجانی تحت پاکسازی قومی قرار گرفتند و امروز به عنوان پناهنده و آوارگان داخلی زندگی می کنند.

وی اظهار داشت: تجاوز ارمنستان نسبت به جمهوری آذربایجان همراه با جنایات جنگی متعدد علیه غیرنظامیان بوده است. چهار قطعنامه که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با این جنگ به تصویب رسید، ارمنستان را به استفاده از زور علیه جمهوری آذربایجان محکوم کردند و تمامیت ارضی و حاکمیت جمهوری آذربایجان، و این واقعیت که قره باغ جزء جدایی ناپذیر از جمهوری آذربایجان است، تأیید شده و خروج فوری و کامل نیروهای متجاوز از همه مناطق اشغالی آذربایجان خواسته شده است.

حکمت حاجیف خاطرنشان ساخت: رهبر ارمنستان می داند که علیرغم این که ۲۵ سال از آتش بس گذشته است، اما این رژیم آتش بس به صلح پایدار منجر نشده است. دلیل اصلی این که رژیم آتش بس به صلح پایدار نرسیده است ادامه سیاست تهاجمی ارمنستان است.

وی همچنین افزود: پاشینیان موفق نخواهد شد فرمت مذاکرات را تغییر داده و دولت دست نشانده «جمهوری قره باغ کوهستانی» را در آن برقرار کند.

رئیس دفتر ریاست جمهوری آذربایجان در مسائل مربوط به سیاست خارجی اظهار داشت: اگر طرف ارمنی واقعا قصد دارد که صلح پایدار در منطقه را تضمین کند، باید به صورت سازنده در روند مذاکرات براساس فرمت موجود، مطابق با الزامات قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیروهای خود را از سرزمین های اشغالی آذربایجان خارج کرده، از بازگشت آوارگان داخلی جمهوری آذربایجان به سرزمین هایشان جلوگیری نکند، تنها پس از آن است که می تواند صلح پایدار در منطقه به دست آید.

Ishighli News Agency / آژانس خبری تحلیلی ایشیقلی