آخرین آمار شمار قربانیان کرونا در آمریکا و اروپا

 قربانیان کرونا در اروپا و آمریکا

شمار قربانیان ویروس کرونا در ایتالیا با افزایش 760 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته به 13 هزار و 915 نفر رسید

به گزارش ایشیقلی نیوز، آخرین آمار شمار قربانیان کرونا در آمریکا و اروپا به شرح زیر می باشد :

آمریکا : تعداد کل مبتلایان تا این لحظه 242899 هزار نفر و تعداد جانباختگان 5865 نفر می باشد.

ایتالیا : تعداد کل مبتلایان تا این لحظه 115242 هزار نفر و تعداد جانباختگان 13915 نفر می باشد.

اسپانیا : تعداد کل مبتلایان تا این لحظه 112065 هزار نفر و تعداد جانباختگان 10348 نفر می باشد.

فرانسه : تعداد کل مبتلایان تا این لحظه 59105 هزار نفر و تعداد جانباختگان 5387 نفر می باشد.

آلمان : تعداد کل مبتلایان تا این لحظه 84794 هزار نفر و تعداد جانباختگان 1107 نفر می باشد.

انگلیس : تعداد کل مبتلایان تا این لحظه 34123 هزار نفر و تعداد جانباختگان 2926 نفر می باشد.

Ishighli News Agency / آژانس خبری تحلیلی ایشیقلی